Owoce w Szkole

jablko-duze

W Zespole Szkół w Pilchowicach od 25.02.2013r. ruszył europejski
program „Owoce w szkole”. Uczestniczy w nim 86 uczniów z klas I-III.

Program Unii Europejskiej „Owoce w szkole” został powołany do życia
jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji
dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności
niewystarczającego spożywania owoców i warzyw.

Głównym celem programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci
poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz
propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o
charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.

Program „Owoce w szkole” jest jednym z narzędzi dostępnych dla
szkół, dzięki któremu mogą kształtować i rozwijać prozdrowotną
edukację najmłodszych uczniów oraz w rzeczywisty sposób wpływać na
ich dietę.

Program ma na celu ukształtowanie wśród dzieci trwałego nawyku
spożywania owoców i warzyw, poprzez udostępnianie dzieciom owoców i
warzyw oraz specjalne działania edukacyjne promujące zdrową dietę oraz
styl życia.

Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dzieci
otrzymują kilka razy w tygodniu porcje owocowo-warzywne, które
spożywają w szkole. Dzieciom udostępnia się:
•świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
•świeże warzywa (marchew, paprykę słodką, rzodkiewki),
•soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Ponadto szkoły podstawowe uczestniczące w programie realizują skierowane
do dzieci specjalne zajęcia o charakterze edukacyjnym dotyczące zdrowego
odżywiania.

Koncepcja programu została opracowana w taki sposób, aby program
przyniósł jak najwięcej korzyści dzieciom, a jednocześnie nie
stanowił zbyt dużego obciążenia organizacyjnego dla szkoły:

•Kształtuje u dzieci i młodzieży nawyk regularnego spożywania
różnorodnych owoców i warzyw poprzez zapewnienie uczniom bezpłatnego
dostępu do owoców i warzyw, zalecanych do spożycia w codziennej,
•Owoce i warzywa spożywane są w grupie, wśród rówieśników, co
sprzyja utrwalaniu się pozytywnych nawyków żywieniowych i przełamywaniu
niechęci przed jedzeniem określonych produktów,
•Program stanowić może element różnorodnych inicjatyw edukacyjnych
realizowanych w szkole, dotyczących prawidłowego odżywiania oraz
zdrowego stylu życia, w szczególności poprzez realizowane w ramach
programu obowiązkowe działania edukacyjne,
•Kilka wariantów udziału w programie – szkoła może wybrać
najbardziej dogodną dla siebie opcję, tj.: skorzystać z usług dostawcy
gotowych porcji owocowo-warzywnych lub samodzielnie je organizować i
rozliczać się z ARR.

8

Print Friendly, PDF & Email