Edukacja Turystyczna

INNOWACJA EDUKACYJNA

Z  EDUKACJI TURYSTYCZNEJ

DLA GIMNAZJUM

autor programu: Adam Ziaja

"W towarzystwie odpowiedniego człowieka możesz odbyć podróż dookoła świata, a będzie ci się zdawało, że wszystko to trwa jedną chwilę. W pojedynkę jedynie wleczesz się przez świat, nawet jeśli jedziesz ekspresem albo lecisz samolotem. ”

Sándor Márai

  1. WSTĘP

    Tendencje światowe związane z otwarciem granic naszego kraju oraz nasileniem ruchu turystycznego zarówno na zewnątrz jak i przyjazdów do Polski, motywują do tego by edukować młodzież ukazując jej atrakcyjność miejsc i regionów na świecie. W treściach programowych geografii jest niewiele godzin na poznanie kultury, sztuki, oraz walorów krajoznawczych i antropogenicznych państw świata. Edukacja turystyczna ma na celu również przeciwstawienie się zasadzie: “cudze chwalicie swego nie znacie”, gdyż świadomość walorów przyrodniczych i antropogenicznych naszego kraju i związanych z nimi: bogatej historii, kultury i sztuki Polski zachęci młodzież do odbywania podróży krajoznawczych po Polsce oraz promowania naszego kraju za granica. Wprowadzenie innowacji edukacyjnej z zakresu edukacji turystycznej daje uczniom możliwość rozbudzania własnych zainteresowań otaczającym światem - poznania kultury, sztuki, architektury Polski, państw europejskich oraz wybranych regionów turystycznych świata.

    Zajęcia koła geogarficznego oraz realizacja w szkole projektu "Szkolna Ekspedycja" pokazały, że jest duże zainteresowanie tematyką turystyczną. Uczniowie z chęcią biorą udział w wyjazdach krajowych i zagranicznych a z każdym rokiem jest ich coraz więcej.

    Program zakłada wprowadzenie trzech nowych przedmiotów: podstaw turystyki, geografii turystycznej i wiedzy o kulturze oraz rozszerzenie języka angielskiego o pojęcia turystyczne. Wszystkie te przedmioty były by dodatkowe i dobrowolne w ramach zajęć pozalekcyjnych dla zdeklarowanych uczniów klasy pierwszej w roku szkolnym 2014/2015 i były by kontynuowane przez trzy lata edukacji.

  2. PLAN NAUCZANIA

Lp.

Przedmioty nauczania

Liczba godzin tygodniowo w klasach:

Liczba godzin w trzyletnim cyklu nauczania

Nauczyciel uczący:

I

II

III

1

Podstawy turystyki

1

-

-

30

Adam Ziaja - geograf

2

Geografia turystyczna

2

2

2

180

Adam Ziaja - geograf

3

Wiedza o regionie

1

-

-

30

Bożena Magiera - historyk

4

Język obcy w turystyce (angielski)

1

1

1

90

Aleksandra Owczarek - anglista

       
 

RAZEM:

5

3

3

330

 

Załączniki do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa w PROJEKCIE 2015

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO PROJEKTU 2015

Print Friendly, PDF & Email