Szkoła Bezpiecznego Internetu

typ_4

Nasza szkoła przystąpiła do udziału w Programie Szkoła Bezpiecznego Internetu, w ramach którego szkoła może ubiegać się o bezpłatny certyfikat Szkoły Bezpiecznego Internetu. Patronat honorowy nad programem objęło MEN.

25 lutego 2011r. w naszej szkole był obchodzony Dzień Bezpiecznego Internetu. W ramach obchodów odbył się apel, na którym uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum przedstawili prezentacje multimedialne związane z zagrożeniami wynikającymi z korzystania z internetu. Odbył się również konkurs polegający na udzieleniu odpowiedzi na pytania związane z internetem. Uczniowie wykonali dekorację na apel oraz gazetki związane z ww. tematem. Na koniec rozdano ulotki informacyjne związane z bezpiecznym wykorzystaniem internetu oraz informacjami na temat szukania pomocy dla ofiar przemocy w sieci.

Przeprowadzono szkolenia Rady Pedagogicznej, rodziców oraz uczniów na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie. Szkolenie przeprowadzili funkcjonariusze policji ds. nieletnich 19.03.2010r. Prelekcja o internecie

W ramach akcji Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole uczniowie kółka informatycznego wraz z nauczycielem informatyki przeprowadzili akcję DBI. (27.02.2009r.)Szczegółowe informacje na ten temat wraz ze zdjęciami znajdują się w poniższym linku Dzień Bezpiecznego Internetu

Szkoła używa programu Cenzor filtrującego szkodliwe treści na komputerach podłączonych do internetu, używa programu antywirusowego avast.

W pracowni komputerowej rozmieszczone są materiały informujące o bezpiecznym internecie oraz o tym gdzie można szukać pomocy w razie przestępstw związanych z internetem.

Przyjęto w ramach planu profilaktycznego szkoły Polityke Bezpieczenstwa Internetowego

W ramach Programu Szkoła Bezpiecznego Internetu pedagog szkolny mgr Aleksandra Piechowicz w dniu 06.05.2010r. przeprowadziła prelekcje w klasach drugich Gimnazjum na temat funkcji mediów, problemów związanych z treścią komunikatów medialnych, ze sposobów korzystania z mediów oraz pożądanych postaw wobec mediów. Całość prelekcji składała się z trzech części. Pierwszą część stanowiła pogadanka na temat : „Media, ich znaczenie w naszym życiu”. Drugą część film edukacyjny pt. „TV STORY”. Trzecią część to podsumowanie – wspólne ustalenie wniosków dotyczących mediów.

22 oraz 23 listopada 2010r. odbyły się prelekcje dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej dotyczące bezpiecznego internetu. Po pogadance na temat środków masowego przekazu uczniowie oglądali film „3..2…1….Internet”. Prelekcje przeprowadziła Pani pedagog Aleksandra Piechowicz

3 grudnia 2010r. odbyła się prelekcja dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej dotycząca bezpiecznego internetu. Prelekcję przeprowadziła pani pedagog Aleksandra Piechowicz. Uczniowie oglądali również film „3…2…1….Internet”

Dzień Bezpiecznego Internetu 25.02.2011r.

W dniu 27.01.2012r. o godzinie 09.00 na hali gimnastycznej Zespołu Szkół w Pilchowicach Teatr „Inspiracja” z Krakowa przedstawił spektakl profilaktyczny poruszający problematykę Bezpiecznego Internetu, agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży dla uczniów klasy IV – VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum pt.„Retusz”. W antraktach dzieci mogły zadawać aktorom pytania, a także próbować przewidywać dalszy przebieg wypadków w spektaklu. Pytania ze strony młodej publiczności były mądre i celne, a ich przeczucia okazywały się niezwykle trafne. Co najważniejsze spektakl podobał się młodym widzom, a także zapadł im w pamięć.

Dzień Bezpiecznego Internetu 20.02.2012r.

28.09.2012r. uczniowie klas pierwszych gimnazjum na lekcjach informatyki prowadzili dyskusje na temat tego jak często korzystają z komputera, do czego głównie służy im komputer i czy widzą jakieś niebezpieczeństwa związane z komputerem i internetem. Uczniowie doszli do wniosku, że zbyt długa praca przy komputerze ( kilka lub kilkanaście godzin dziennie) stanowi zagrożenie dla ich zdrowia oraz doszli do wniosku, że oprócz pomocy w nauce internet zawiera także niebezpieczne strony. Wymieniali szczegółowe te zagrożenia i niebezpieczeństwa.

Uczniowie klasy 2 szkoły podstawowej wykonali rysunki związane z tym  jak korzystają z komputera w domu. Następnie wspólnie z nauczycielem omawiali czy te gry są bezpieczne. Nauczyciel zaproponował uczniom strony internetowe z grami internetowymi takie jak necio.pl, sieciaki
14.11.2012r.  w naszej szkole odbyły się spotkania z policjantem dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Dotyczyły one przestępczości nieletnich, cyberprzemocy oraz innych zagrożeń związanych z internetem. W tym samym dniu odbyło się również spotkanie z rodzicami i nauczycielami w godzinach popołudniowych -policjanci podjęli te same tematy jakie podejmowali z uczniami, mianowicie przestępczość nieletnich, cyberprzemoc i inne zagrożenia związane z internetem – relacja

Dzień Bezpiecznego Internetu 2013

1 lutego 2013r. w naszej szkole odbyły się obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów jest “W którym świecie żyjesz?. Ci, którzy żyją w wirtualnym świecie tracą prawdziwe życie.” Uczniowie klas trzecich gimnazjum pod kierunkiem nauczyciela informatyki wykonali prezentacje multimedialne dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu, które przedstawili na apelu. Do prezentacji dołączyli filmy dotyczące tego tematu – niektóre z nich ściągnęli z internetu, inne nakręcili sami. Filmy dotyczyły skutków uzależnienia od komputera, niepokojących zachowań związanych z uzależnieniem od internetu i gier. Zapytano także młodszych kolegów i koleżanek ze szkoły podstawowej co wiedzą na temat internetu oraz jak zachowaliby się w sytuacji, gdyby ktoś nieznajomy zaproponował im spotkanie. Powstał w ten sposób film z pierwszakami w roli głównej.

Tematy, jakie przedstawili uczniowie poszczególnych klas:

-ogólnie o obchodach DBI oraz o internecie, netykiecie

-kl. IIIa “Korzyści i zagrożenia związane z internetem”

-kl. IIIb “W którym świecie żyjesz? Ci, którzy żyją w wirtualnym świecie tracą prawdziwe życie”

-kl. IIIc “Moje prawa i obowiązki w internecie”

Również uczniowie wykonali dekorację na apel związaną z bezpieczeństwem w internecie.

Dzien Bezpiecznego Internetu 2013

Dzień Bezpiecznego Internetu 2018

6 lutego w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem “Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Uczniowie klas trzecich gimnazjum przygotowali akademię z tej okazji dla uczniów naszej szkoły. Odbył się również konkurs plastyczny, na pracę wykonaną technikami grafiki komputerowej, którego temat był “Kultura w sieci”.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

5 lutego w naszej szkole jak co roku obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem “Działajmy razem”. Z tej okazji zaprosiliśmy do naszej szkoły Panią psycholog Annę Wilczek, która wygłosiła prelekcję dla naszych uczniów i poprowadziła warsztaty. Odbył się również konkurs na plakat w tematyce cyberbezpieczeństwa.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

11 lutego 2020 był obchodzony Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem “Działajmy razem”. W naszej szkole w dniach od 10 do 14 lutego w każdej klasie odbyły się lekcje o tematyce bezpiecznego korzystania z Internetu. W zależności od klasy, były to bajki z cyklu “Owce w sieci” i dyskusja na temat zobaczonej bajki czy prelekcje z prezentacją, dyskusja i ćwiczenia warsztatowe. Plakaty, które wykonały starsze klasy rozwiesiliśmy w szkole.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

9 lutego obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem “Razem dla lepszego Internetu!”. Z powodu pandemii obchodziliśmy go w innej formie niż zazwyczaj, bo online. W klasach 1-6 uczniowie na lekcjach online wysłuchali prezentacji, o której później rozmawialiśmy. Uczniowie klas 7-8 oglądali fragmenty filmu “The Social Dilemma” opowiadający o socialmediach i jak one próbują na nas wpływać.

Print Friendly, PDF & Email