Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne

 • Kwiotek Łukasz – dyrektor, wychowanie fizyczne
 • Szmit Małgorzata – wicedyrektor, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, doradztwo zawodowe i personalne, logopedia, pedagogika, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Lotkowska Agnieszka- wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna, geografia
 • Antończyk Izabela – j. angielski, edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Bartlik Aleksander – religia, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
 • Beata Goik – religia
 • Bernacisko Maria – j.niemiecki, edukacja wczesnoszkolna
 • Czempiel Daniel -wychowanie fizyczne, pedagog
 • Dwornik Barbara – religia, edukacja wczesnoszkolna, bibloteka
 • Fisior Hanna – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, terapia i diagnoza pedagogiczna, oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja z niepełnosprawnością intelektualną
 • Gawlik Katarzyna- biblioteka, chemia, matematyka
 • Głombica Mateusz – matematyka, oligofrenopedagogika, edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami
  ze spektrum Autyzmu
 • Grabania Iwona – chemia, przyroda
 • Grabiec Karolina – wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika, surdopedagogika, terapia pedagogiczna
 • Gruchacz Radosław – nauczyciel wspomagający
 • Grygierek Karolina – pomoc nauczyciela
 • Janota Julia – edukacja wczesnoszkolna, j. angielski
 • Janota Magdalena – edukacja wczesnoszkolna
 • Kabała Małgorzata – matematyka, fizyka
 • Klaja Marcelina – edukacja wczesnoszkolna zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i logopedią, zarządzanie oświatą
 • Konicka Katarzyna – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z dodatkową specjalnością język angielski
 • Kopernik Patrycja – edukacja wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, matematyka
 • Kowalczyk Joanna – muzyka, plastyka
 • Kuchna Marta – j. angielski
 • Ks. Gołek Dariusz – religia
 • Lachowicz Barbara – edukacja wczesnoszkolna
 • Łokaj Patrycja – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, terapia pedagogiczna, wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji oraz rewalidacja uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Madeja Ewa – technika, logopeda, edukacja wczesnoszkolna
 • Magiera Bożena- historia, wiedza o regionie
 • Markowicz Piotr- wychowanie fizyczne
 • Ochman Karolina – edukacja wczesnoszkolna
  i przedszkolna
 • Olejnik Kamila – nauczyciel wspomagający, wychowanie fizyczne
 • Orzechowska Paulina – edukacja wczesnoszkolna,
  j.polski
 • Paluch Maja – psycholog
 • Piechowicz Aleksandra – pedagog, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
 • Rak Jolanta – j.polski
 • Stradowska Beata – j. polski
 • Serafin Mariola – j.polski, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, kultura języka, historia i społeczeństwo, biblotekoznastwo.
 • Siwy – Kaszek Anna – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika, pedagogika rewalidacyjna, edukacja wczesnoszkolna – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • Suchara Jakub – religia, informatyka
 • Suliga-Szynkowska Agnieszka – j.niemiecki
 • Surdel Małgorzata – j. niemiecki
 • Tiszbierek Zuzanna – pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, tyflopedagogika
 • Traczewska Paulina – j.angielski, edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Wadas Magdalena – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, kulturoznawstwo – kultura litewska, historia sztuki
 • Wardzińska Magdalena – wychowanie fizyczne, technika
 • Ziaja Adam – geografia, turystyka, zarządzanie oświatą
 • Zielonka Agata – biologia, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie, edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

 

 

Print Friendly, PDF & Email