Wojewódzki projekt edukacyjny „Szkoła Patriotów”

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Szkoła Patriotów”,  którego organizatorem jest Śląski Kurator Oświaty, a partnerem Oddział IPN w Katowicach. 

Celem  działań jest przywracanie i podtrzymywanie pamięci o ważnych dla historii Polski i regionu lokalnych bohaterach i wydarzeniach,  zdobywanie      i poszerzenie wiedzy  o miejscach pamięci  i postaciach związanych z historią naszej miejscowości, jej  przeszłością,  tradycjami, stanowiącymi materialne świadectwo ważnych wydarzeń  historycznych, dostrzeganie związków między życiem i działalnością jednostek a historią regionu, kraju, współpraca z lokalną społecznością, rozwijanie kreatywności i umiejętności uczniowskich w zakresie efektywnej współpracy w grupie.

Zgłosiliśmy do projektu postać ks. K. Damrota.

Grób ks. Konstantego Damrota, obecnie znajduje się na terenie parku należącego do Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach przy ul. Dworcowej 31. Jest widoczny od strony ulicy Strażaków. Został ulokowany na cmentarzu przyklasztornym byłego zespołu klasztorno – szpitalnego Zakonu Bonifratrów w Pilchowicach, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/290/60 decyzją z dnia 7. 03.1960 r. 

Projekt będzie realizowany w trzech obszarach:

  1. Opracowanie informacji o miejscu pamięci, bohaterach i wydarzeniach. Przygotowanie notacji do IPN.
  2. Opieka nad żyjącymi uczestnikami wydarzeń historycznych oraz wybranymi miejscami pamięci i ich bohaterami.
  3. Podejmowanie działań upowszechniających lokalne wydarzenia oraz bohaterów walczących o niepodległość.

PREZENTACJA

 

Print Friendly, PDF & Email