Rok dla Niepodległej

W związku ze zbliżającą się 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska zapowiedziała, że obecny rok szkolny 2017/2018 będzie „Rokiem dla Niepodległej”.

Nasza szkoła podjęła inicjatywę i poczyniła w tym kierunku już pierwsze kroki.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OBCHODAMI 100 – LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W ZSP PILCHOWICE 2017/2018 i 2018/2019

WYDARZENIA

CZAS REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

W ramach zajęć z wychowawcami klas przeprowadzone zostaną lekcje o tematyce patriotycznej w klasach I – VIII i II, III gimnazjum.

Przykładowe tematy:

 • Dlaczego symbolom narodowym należy się szacunek?
 • Dlaczego Święto Niepodległości jest polskim świętem narodowym?
 • Patriotyzm i jego znaczenie dziś.
 • Godło i hymn państwowy. Czym są symbole narodowe dla każdego człowieka?
 • Jestem Polakiem to brzmi dumnie.
 • Niemodne/ modne słowa? Ojczyzna, patriotyzm, honor, Polak, uczciwość, człowieczeństwo.
 • Symbole narodowe. Ich geneza.
 • Sylwetki wielkich Polaków.
 • Prawa i obowiązki obywatelski.
 • Odpowiednie zachowanie podczas uroczystości szkolnych i państwowych.
 • Konstytucja 3 – go maja. Jej znaczenie dla historii naszego kraju.
 • Próby określenia współczesnej postawy obywatelskiej i patriotycznej.
 • Wartości i normy życia społecznego. Kategoria dobra własnego. Patriotyzm. Kultura społeczna i polityczna.
 • Jednostka, społeczeństwo, naród, państwo.
 • Dlaczego kochamy naszą ojczyznę?
 • Nasza ,,mała ojczyzna”.
 • Patriotyzm dawniej i dziś.

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele, wychowawcy, historyk

Konkursy o tematyce patriotycznej i historycznej:

 • Szkolny konkurs na kartkę urodzinową i życzenia dla Polski.
 • Między klasowy konkurs: 100 –lecie Odzyskania Niepodległości – mapa wydarzeń lub selfie z Niepodległą.
 • Konkursy plastyczny dla klas I –III – ,, Najpiękniejszy Orzeł -Godło”, recytatorki, na własny wiersz, opowiadanie, rysunek, plakat, projekt murala o tematyce patriotycznej klasy IV VII i gimnazjum – Kocham Cię Polsko”.
 • Konkurs wiedzy o Polsce dla klas I – III ,, Polska moja ojczyzna”.
 • Szkolny konkurs na scenariusz dramowej scenki związanej z Odzyskaniem Niepodległości

( prezentacja na akademii z okazji 100 –lecia Niepodległości).

 • Udział w konkursach zewnętrznych o tematyce patriotycznej ( np. Gminny Konkurs Recytatorski dla ucz klas I –III ,, Od Bałtyku gór szczyty”).
 • Moja mała ojczyzna- udział w zewnętrznych konkursach regionalnych (np. na najpiękniejszą kroszonkę, w konkursach bożonarodzeniowych, festiwalu żuru).
 • Konkurs fotograficzny : Moja mała ojczyzna – wspomnienia z wakacji.

Wszyscy nauczyciele, wychowawcy, historyk, n –le języka polskiego, plastyki, muzyki, techniki

Sport:

 • Udział w imprezach i zawodach sportowych.
 • Między klasowy turniej sportowy.
 • Udział w Biegu im. Ks.K. Damrota.

Cały rok szkolny

N –l wychowania fizycznego

Apele i akademie:

wspomnienie o II wojnie światowej, złożenie kwiatów i zapalenie znicza przy obelisku na miejscowym cmentarzu,

– 9.11 godzina 11.11 – wspólne odśpiewanie hymnu narodowego

– listopadowe święto – 100- lecie Odzyskania Niepodległości,

– Święto Konstytucji 3 go maja, Święto Flagi.

IX, XI, V

N-le odpowiedzialni za akademie i uroczystości

Wystawka książek w bibliotece o tematyce związanej z 100 –leciem Niepodległości, legendarnymi początki państwa polskiego lub o tematyce patriotycznej.

X, XII, III

Bibliotekarz

Okolicznościowe gazetki i dekoracje o tematyce patriotycznej.

Cały rok szkolny

Wychowawcy, n – l plastyki, techniki

Przeprowadzenie dla dzieci warsztatów plastycznych dotyczących symboli narodowych (samodzielne wykonanie flagi na Święto Konstytucji i Dzień Flagi, kotylionów na 11.11) oraz warsztatów muzycznych – polska pieśń narodowa, legionowa.

IV,X

Nauczyciel plastyki, muzyki, techniki

Odwiedzenie miejscowych cmentarzy –złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach pomordowanych z okazji rocznic narodowych i święta zmarłych.

IX, X/XI,

Opiekun Szkolnej Rady Młodzieżowej, wychowawcy

Szkolne czytanie epopei narodowej ,,Pana Tadeusza’’- godzina dla wieszcza.

Debata uczniów klas VII i VIII – współczesny patriotyzm.

II -II

N –l języka polskiego, wos – u, wychowawcy kl. VI i VIII,

Wycieczki- zwiedzenie miejsc ważnych dla każdego Polaka ( np. obóz w Oświęcimiu, Kraków ). Wycieczki regionalne – patriotyzm to też dbałość o ekologię.

IX- X, V-VI

Wychowawcy

Stworzenie na stronie internetowej szkoły zakładki ,,Rok dla Niepodległej” – aktualizowanie informacji o przygotowaniach do 100 –lecia Niepodległości.

Cały rok szkolny

N-l informatyki

Nauka hymnu narodowego.

Zgodnie z programem

N-l muzyki, języka polskiego, historii

Spotkanie z grupą rekonstrukcyjną

Print Friendly, PDF & Email