Unia Europejska

unia

Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice”

Szkoła Podstawowa w PilchowicachKlasy I-III

Projekt realizowany w roku szkolnym 2012/2013 – PLAN ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU

„Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice”. To kolejny projekt umożliwiający naukę pozalekcyjną- realizowany w roku szkolnym 2010/2011.

„Równe szanse uczniów Gminy Pilchowice”. To kolejny projekt umożliwiający naukę pozalekcyjną- realizowany w roku szkolnym 2009/2010.

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Pilchowice”. Projekt ten umożliwia naukę pozalekcyjną dla wszystkich uczniów w celu poszerzania wiedzy. Projekt realizowany w roku szkolnym 2008/2009.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rodzaje zajęć:

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Zajęcia wyrównawcze z matematyki 

Zajęcia kółka matematycznego

Kółko informatyczne

Zajęcia wyrównawcze z języka obcego

Zajęcia dla zaawansowanych z języka obcego

Kółko plastyczno-techniczne

Kółko historyczno-regionalne

Kółko matematyczne

Kółko literacko-filmowe

Zajęcia usportawiające

Kółko chemiczne

Kółko geograficzne

Zajęcia z orientacji zawodowej

 

Print Friendly, PDF & Email