Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA PILCHOWICE

„Wsparcie dla uczniów z Ukrainy Gmina Pilchowice”

Gmina Pilchowice realizuje projekt p.n. ,,Wsparcie dla uczniów z Ukrainy Gmina Pilchowice”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 11.1.6.

Celem tego projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego dla uczniów uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice.

W ramach projektu planowany jest:

  • zakup sprzętu ITC, z którego będą korzystać uczniowie z Ukrainy,
  • zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dla ukraińskich uczniów,
  • doposażenie sal (ławki, krzesła, biurka, szafy itp.).

Całkowita wartość projektu : 49 411,76 zł, w tym:

  • dofinansowanie ogółem 44 470, 58 zł, w tym:
    – ze środków UE: 41 999, 99 zł
    – z budżetu państwa: 2 470, 59 zł
  • wkład własny Gminy : 4 941, 18 zł

Termin realizacji projektu: od 1.11.2022 r. do 31.03.2023 r.

Print Friendly, PDF & Email