Rekrutacja

REKRUTACJA

SZANOWNI RODZICE

Wójt Gminy Pilchowice Zarządzeniem Nr 0050.15.2024 z dnia 30 stycznia 2024r. ustalił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 dla publicznych przedszkoli i szkół podstawowych.

Informacje ogólne – Szkoła Podstawowa w Pilchowicach rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2024/2025.

 1. Złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej wraz
  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (oraz wniosek o dodatkową naukę języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej – dla zainteresowanych).

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 28 lutego 2024r. do 13 marca 2024r.

 • Termin w postępowaniu uzupełniającym od 24 kwietnia 2024r.do 8 maja 2024r.

 1. Weryfikacja przez komisję zgłoszeń/wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
  i dokumentów potwierdzających spełniania przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust 7 z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r.poz.900 z późn. zm.)

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 14 marca 2024r. do 21 marca 2024r.

 • Termin w postępowaniu uzupełniającym od 9 maja 2024r. do 16 maja 2024r.

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 22 marca 2024r.

 • Termin w postępowaniu uzupełniającym 17 maja 2024r.

 1. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 25 marca 2024r. do 5 kwietnia 2024r.

 • Termin w postępowaniu uzupełniającym od 20 maja 2024r. do 28 maja 2024r.

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 9 kwietnia 2024r.

 • Termin w postępowaniu uzupełniającym 29 maja 2024r.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez Gminę Pilchowice w Uchwale nr XXXII/278/17 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice.

Wniosek o przyjęcie dziecka urodzonego w roku 2018 do klasy pierwszej sp

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej sp

Zgłoszenie o przyjęcie dziecka na rok szlony 2024-2025 do klasy pierwszej

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

uchwała XXXII 278 17 kryteria I klasy szkół podstawowych

Zarządzenie nr 0050,15,2024 Wójta Gminy Pilchowice

Informacja dot. rekrutacji do klasy pierwszej

Wnioski, deklaracje są dostępne w sekretariacie w godzinach od 7:00 do 15:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

Print Friendly, PDF & Email