Wyniki rektutacji do klasy I SP w Pilchowicach 2022/2023

Poniżej przedstawiamy listę kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pilchowicach:

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezaklwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2022/2023

Rodzice/ opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do pierwszej klasy spoza obwodu, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia woli w dniach 08.04.2022- 20.04.2022. Oświadczenie można składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zs@pilchowice.pl

Oświadczenie woli

Print Friendly, PDF & Email