Program profilaktyczny „Cukierki”

W środę 24 kwietnia 2024r. w naszej szkole odbył się warsztat profilaktyczny dla klas drugich pt. ” Cukierki”

Program profilaktyczny „Cukierki” ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem było zapobieganie sytuacjom dysfunkcyjnym w życiu dziecka zanim się takie pojawią.

Zajęcia przybliżyły uczniom podstawowe informacje na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Kształtował umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi, nauczył postaw dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi oraz współpracy, jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym. Ogromną zaletą programu było poruszenie problematyki dzieci charakteryzujących się izolacją i trudnościami emocjonalnymi.

Cele szczegółowe:

– wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia,

– umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi;

– rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;

– wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny;

– nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym;

– kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;

– nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych;

– rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły.

Print Friendly, PDF & Email