Warsztaty w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu.

25 maja 2018r. chętni uczniowie z klas trzecich gimnazjum byli uczestnikami zajęć w MOB w Zabrzu.

Ogród jest praktycznie jedynym obiektem z tak dużą ilością różnych rodzajów roślin, co ma duże znaczenie dydaktyczne, ekologiczne, zdrowotne i naukowe. Jest ciągle obiektem niezbyt znanym, ale myślimy, że warto go pokazać i propagować. Miłe miejsce w środku miasta. Można odpocząć od zgiełku Śląska, ale też sporo się dowiedzieć. My wybraliśmy zajęcia pt. „Rośliny z terenów podmokłych”. Uczniowie omawiali różnice w budowie roślin wodnych w porównaniu z roślinami lądowymi i wskazywali przyczyny występowania tych różnic. Zapoznali się z gatunkami roślin wodnych i roślin z terenów podmokłych występujących na terenie ogrodu. Pod koniec zajęć odbył test sprawdzający wiedzę nabytą podczas zajęć. Wszyscy uczestnicy wykonując plakaty zdali go na piątkę ! Jak widać zajęcia w terenie dobrze wpływają na zapamiętywanie.

Pełni dobrego nastroju i bogatsi o wiedzę botaniczną wróciliśmy do domu. GALERIA

Print Friendly, PDF & Email