Uwaga zmiana terminu zebrań indywidulanych i klasowych!

Szanowni rodzice
Zmiana terminu zebrania indywidualnego w miesiącu kwiecień. Dla klas 1-7 Zebrania indywidualne odbędą się 15 kwietnia

Zmiana terminu zebrania klasowego w miesiącu kwiecień dla klasy 8
Zabranie odbędzie się 15 kwietnia

Print Friendly, PDF & Email