SPOTKANIE Z AUTOREM PANEM WIESŁAWEM DRABIKIEM

Dzięki uprzejmości i współpracy Z Gminną Biblioteką Publiczną uczniowie klas trzecich mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z autorem książek dla dzieci Panem Wiesławem Drabikiem, który w bardzo ciekawy sposób, opowiadał o tym, jak pisze, skąd czerpie pomysły, jak powstaje książka i ile osób jest zaangażowanych w jej tworzenie. Pokazał również wersje gotowe do druku, wydruki maszynowe, okładki i ilustracje. GALERIA

Czytaj dalej

Wyniki rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej 2023/2024

Poniżej przedstawiamy listę kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pilchowicach

Lista kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych

Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do pierwszej klasy spoza obwodu, zobowiązani są w dniach od 3 kwietnia do 14 kwietnia br. złożyć w sekretariacie szkoły oświadczenie woli przyjęcie w postaci pisemnego oświadczenia.

Oświadczenie woli

 

Akcja „Sprzątanie świata”.

Akcja „Sprzątanie świata” to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie. Co roku uczestniczy w niej blisko 40 mln wolontariuszy, którzy sprzątają śmieci zalegające poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. W gronie tych, którym dobro naszej planety nie jest obojętne, znaleźli się  uczniowie naszej szkoły, którzy 21 października ruszyli, by posprzątać Pilchowice.

Czytaj dalej

Освітні сторінки українською та російською мовами.

Szanowni Państwo

Przedstawiamy dostępne strony edukacyjne w języku ukraińskim oraz języku rosyjskim, zachęcamy do skorzystania. Teraz każdy uczeń może korzystać z tych samych zasobów serwisu używając swojego języka.
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru
Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl