Wojewódzki Konkurs Plastyczny „20 lat Polski w Unii Europejskiej”

1 maja br. świętować będziemy 20 – lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły z klas IV-VIIII poznawali na lekcjach m.in korzyści wynikające z członkostwa w strukturach Unii Europejskiej . Efektem tych działań był udział uczniów w etapie szkolnym Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego ,,20 lat Polski w Unii Europejskiej „. Celem konkursu było promowanie idei Unii Europejskiej, ukazanie korzyści z członkostwa Polski w UE, określenie wspólnych celów i wartości , rozwijanie umiejętności plastycznych, rozbudzanie zainteresowania uczniów tematyką związaną z UE, promowanie twórczej aktywności uczniów oraz promowanie talentów i aktywizacja społeczności szkolnej. Zadaniem uczniów było samodzielne wykonanie plakatu przedstawiającego własną interpretację 20-ej rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialne były panie -Joanna Kowalczyk i Iwona Grabania. Do etapu wojewódzkiego można było przesłać jeden najlepszy plakat .Organizatorami etapu wojewódzkiego są: Wojewoda Śląski oraz Śląskie Kuratorium Oświaty.