Wojewódzki Konkurs Plastyczny „20 lat Polski w Unii Europejskiej”

1 maja br. świętować będziemy 20 – lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły z klas IV-VIIII poznawali na lekcjach m.in korzyści wynikające z członkostwa w strukturach Unii Europejskiej . Efektem tych działań był udział uczniów w etapie szkolnym Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego ,,20 lat Polski w Unii Europejskiej „. Celem konkursu było promowanie idei Unii Europejskiej, ukazanie korzyści z członkostwa Polski w UE, określenie wspólnych celów i wartości , rozwijanie umiejętności plastycznych, rozbudzanie zainteresowania uczniów tematyką związaną z UE, promowanie twórczej aktywności uczniów oraz promowanie talentów i aktywizacja społeczności szkolnej. Zadaniem uczniów było samodzielne wykonanie plakatu przedstawiającego własną interpretację 20-ej rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialne były panie -Joanna Kowalczyk i Iwona Grabania. Do etapu wojewódzkiego można było przesłać jeden najlepszy plakat .Organizatorami etapu wojewódzkiego są: Wojewoda Śląski oraz Śląskie Kuratorium Oświaty.

WY (ko) MIKSUJ SIĘ Z DOPALACZY !

W dniach 1-7 października uczniowie kl.VI szkoły podstawowej pod kierunkiem pani Joanny Kowalczyk uczestniczyli w konkursie plastycznym WY(ko)MIKSUJ SIĘ Z DOPALACZY. Organizatorem konkursu jest Minister Edukacji Narodowej, a jego celem upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat szkodliwego działania dopalaczy oraz kształtowanie negatywnej postawy wobec ich używania.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w szkolnej galerii.