WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016!

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc jest udzielana:

– uczniom klasy III szkoły podstawowej:

1.Pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz. 114 i 693), w wysokości obowiązującej w dniu wejścia w życie rozporządzenia tj. 574 zł. Czytaj dalej