SPOTKANIE Z AUTOREM PANEM WIESŁAWEM DRABIKIEM

Dzięki uprzejmości i współpracy Z Gminną Biblioteką Publiczną uczniowie klas trzecich mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z autorem książek dla dzieci Panem Wiesławem Drabikiem, który w bardzo ciekawy sposób, opowiadał o tym, jak pisze, skąd czerpie pomysły, jak powstaje książka i ile osób jest zaangażowanych w jej tworzenie. Pokazał również wersje gotowe do druku, wydruki maszynowe, okładki i ilustracje. GALERIA

Czytaj dalej

Wyniki rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej 2023/2024

Poniżej przedstawiamy listę kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pilchowicach

Lista kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych

Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do pierwszej klasy spoza obwodu, zobowiązani są w dniach od 3 kwietnia do 14 kwietnia br. złożyć w sekretariacie szkoły oświadczenie woli przyjęcie w postaci pisemnego oświadczenia.

Oświadczenie woli

 

Освітні сторінки українською та російською мовами.

Szanowni Państwo

Przedstawiamy dostępne strony edukacyjne w języku ukraińskim oraz języku rosyjskim, zachęcamy do skorzystania. Teraz każdy uczeń może korzystać z tych samych zasobów serwisu używając swojego języka.
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru
Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl