Wyniki rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej 2023/2024

Poniżej przedstawiamy listę kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pilchowicach

Lista kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych

Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do pierwszej klasy spoza obwodu, zobowiązani są w dniach od 3 kwietnia do 14 kwietnia br. złożyć w sekretariacie szkoły oświadczenie woli przyjęcie w postaci pisemnego oświadczenia.

Oświadczenie woli

 

Ważna informacja dotycząca rekrutacji

W związku z obecną sytuacją w kraju związaną z zagrożeniem koronawirusem, informuję, że wnioski o przyjęcie dzieci do Publicznego Przedszkola oraz  klasy I Szkoły Podstawowej, będzie można wysyłać również drogą mailową w formie skanu dokumentów na adres: zs@pilchowice.pl

Termin składania wniosków do 20 marca br. oraz dotychczasowa dopuszczalna forma składania dokumentów pozostają bez zmian.

W celu potwierdzenia złożenia wniosku w formie mailowej oraz potwierdzenia kompletności dokumentacji , proszę po przesłaniu wniosku na adres e-mail  o kontakt telefoniczny z szkołą pod nr tel: 32 235 65 22.

Łukasz Kwiotek

Dyrektor ZSP w Pilchowicach

REKRUTACJA!

SZANOWNI RODZICE

W związku z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 Dyrektor Zespołu Szkół w Pilchowicach informuje, że wszystkie dzieci zapisane do I klasy Szkoły Podstawowej znalazły się na liście kandydatów przyjętych.